ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αρ. Πρωτ.     794                                                                             Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017        

                                                  

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ Γ.Σ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 10:00π.μ.

Ώρα έναρξης 10:00π.μ. – Ώρα λήξης 14:00μ.μ.

Αγαπητέ-ή συνέταιρε,

            Το Δ.Σ. του Οργανισμού «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», σε καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (όπως ορίζει το άρθρο 14 του Κατ/κού), την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017  στις 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο και ώρα την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΕΚΤ (Βαλτετσίου 25)

Ημερήσια Διάταξη:

1.    Εναρμόνιση του Καταστατικού στις διατάξεις του Ν.4481/2017

 

2.    Καθορισμός ποσού παρακράτησης

 

3.    Έγκριση περιεχομένου άδειας μέλους για μη εμπορική χρήση

 

4.    Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

 

5.    Λήψη απόφασης για οφειλές προς τον Οργανισμό προερχόμενες από τη Δημόσια Τηλεόραση (ΔΤ)

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ