Αρχική
Διοικητικό Συμβούλιο
Ιστορικό
Νέα
Μέλη
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Νομικό Πλαίσιο
Αμοιβολόγια
Καταστατικό
Συμβάσεις
Διοικητικό Συμβούλιο Εκτύπωση
Το Δ.Σ. του Οργανισμού «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 
  Πρόεδρος Παπαδημητρίου Παναγιώτης
  Αντιπρόεδρος Αρβανίτη Ανδρομάχη
  Γεν. Γραμματέας Δρακουλαράκος Ιωάννης
  Ταμίας Μαγγίρα Μαρία
  Μέλη Δασκαλοθανάσης Ιωάννης
  Μέλη Παπαδημητρίου Νικόλαος
  Τσιτσόπουλος Ιωάννης

  


   

   
  
       
   
   
      

   
    
    
    

 
 

© 2007 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ