Αρχική
Διοικητικό Συμβούλιο
Ιστορικό
Νέα
Μέλη
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Νομικό Πλαίσιο
Αμοιβολόγια
Καταστατικό
Συμβάσεις
Ιστορικό Εκτύπωση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο μη κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Επεξεργαστών Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων, ιδρύθηκε το 1994 βάσει του Ν. 2121/93 άρθρο 34 παρ. 2 και λειτουργεί ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και προστασία των περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων των μελών του.

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ Δ.Σ.

 


13/12/1994 – 11/7/1997

Πρόεδρος                     Σμαραγδής Νίκος
Αντιπρόεδρος                     Καραγιάννης Σπύρος
Γεν. Γραμματέας                     Χαλκιάς Αντώνης
Ταμίας                     Αθανασόπουλος Δημήτρης
Μέλη                     Μπαρδάκος Τάκης
                      Κουμουνδούρος Τάκης

 

 

4/8/1997 – 20/6/1999

Πρόεδρος                     Καραγιάννης Σπύρος
Αντιπρόεδρος                     Αλεξάκης Τάσος
Γεν. Γραμματέας                     Σαντατσόγλου Χρίστος
Ταμίας                     Καραδήμος Γιώργος
Μέλη                     Αθανασόπουλος Δημήτρης
                      Κατσένης Γιώργος


23/6/1999 – 6/7/2001

Πρόεδρος                     Καραγιάννης Σπύρος
Αντιπρόεδρος                     Νούνεσης Σπύρος
Γεν. Γραμματέας                     Ασβεστά Λία
Ταμίας                     Καραδήμος Γιώργος
Μέλη                     Αθανασόπουλος Δημήτρης
                      Κατσένης Γιώργος

 

 

14/10/2001 – 27/5/2003

Πρόεδρος                     Καραγιάννης Σπύρος
Αντιπρόεδρος                     Νούνεσης Σπύρος
Γεν. Γραμματέας                     Κατσένης Γιώργος
Ταμίας                     Καραδήμος Γιώργος
Μέλη                     Αθανασόπουλος Δημήτρης
                      Ασβεστά Λία

 

 

28/7/2003 – 2/10/2003

Πρόεδρος                     Νούνεσης Σπύρος
Αντιπρόεδρος                     Αθανασόπουλος Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας                     Κατσένης Γιώργος
Ταμίας                     Καραδήμος Γιώργος
Μέλος                     Μπαράτση Αριστέα

 

 

27/10/2003 – 9/12/2004

Πρόεδρος       Νούνεσης Σπύρος
Αντιπρόεδρος   Κριαράκης Γιάννης
Γεν. Γραμματέας   Κατσένης Γιώργος
Ταμίας   Δάφνος Προκόπης
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων & Τύπου   Δαπόντε Χρύσα
Υπεύθυνος Ακίνητης Περιουσίας Οργανισμού   Παπαδημητρίου Πάνος
Μέλος   Αλεξάκης Τάσος

 

 

17/12/2004 – 26/1/2005

Πρόεδρος       Νούνεσης Σπύρος
Αντιπρόεδρος   Κριαράκης Γιάννης
Γεν. Γραμματέας   Σμαραγδής Νίκος
Ταμίας   Δάφνος Προκόπης
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων & Τύπου   Δαπόντε Χρύσα
Υπεύθυνος Ακίνητης Περιουσίας Οργανισμού   Παπαδημητρίου Πάνος
Μέλος   Ζωγράφος Τάσος

 

 

17/2/2005 – 1/12/2005

Πρόεδρος      Σμαραγδής Νίκος
Αντιπρόεδρος   Αθανασόπουλος Μαρίνος
Γεν. Γραμματέας   Παπαδημητρίου Πάνος
Ταμίας   Δρακουλαράκος Γιάννης
Υπεύθυνη Ακίνητης Περιουσίας Οργανισμού   Δημητριάδη Μαρία
Μέλη   Ζωγράφος Τάσος
    Κριαράκης Γιάννης


11/12/2005 έως 17/2/2008

Πρόεδρος      Σμαραγδής Νίκος
Αντιπρόεδρος   Αθανασόπουλος Μαρίνος
Γεν. Γραμματέας   Παπαδημητρίου Πάνος
Ταμίας   Δρακουλαράκος Γιάννης
Υπεύθυνη Ακίνητης Περιουσίας Οργανισμού   Δημητριάδη Μαρία
Μέλη   Ζωγράφος Τάσος
    Κουμουνδούρος Τάκης

 


 

18/2/2008 έως 24/9/2008

Πρόεδρος      Σμαραγδής Νίκος
Αντιπρόεδρος   Παπαδημητρίου Νίκος
Γεν. Γραμματέας   Ζωγράφος Τάσος
Ταμίας   Ζωϊοπούλου Γιούλα
Μέλη   Γιαννούλης Σταμάτης
    Δαποντέ Χρύσα
                                                               Δρακουλαράκος Γιάννης
    Παπαδημητρίου Πάνος
    Τσιτσόπουλος Γιάννης

 26/09/2008 έως 12/11/2008

Πρόεδρος      Ζωγράφος Τάσος
Αντιπρόεδρος   Παπαδημητρίου Νίκος
Γεν. Γραμματέας   Σακκελαρίου Αθηνά
Ταμίας   Ζωϊοπούλου Γιούλα
Μέλη   Γιαννούλης Σταμάτης
    Δαποντέ Χρύσα
                                                               Δρακουλαράκος Γιάννης
    Παπαδημητρίου Πάνος
    Τσιτσόπουλος Γιάννης

13/11/2008 έως 21/11/2010

 

                      Πρόεδρος                                                     Παπαδημητρίου Πάνος

                      Αντιπρόεδρος                                                Παπαδημητρίου Νίκος

                      Γεν. Γραμματέας                                            Σακκελαρίου Αθηνά

                      Ταμίας                                                          Ζωϊοπούλου Γιούλα

                      Υπεύθυνοι Δημ. Σχέσεων                                 Ζωγράφος Τάσος

                                                                                         Δαπόντε Χρύσα

                      Υπεύθυνος Ακίνητης Περιουσίας                       Γιαννούλης Σταμάτης

                      Μέλη                                                            Δρακουλαράκος Γιάννης

                                                                                         Τσιτσόπουλος Γιάννης

 

9/12/2010 έως 18/7/2011 

 

                      Πρόεδροσς                                                    Παπαδημητρίου Πάνος

                      Αντιπρόεδρος                                                 Παπαδημητρίου Νίκος

                      Γεν. Γραμματέας                                             Κριαράκης Γιάννης

                      Ταμίας                                                          Αρβανίτη Μάχη

                      Υπεύθυνος Ακίνητης Περιουσίας                       Κριαράκης Γιάννης

                      Μέλη                                                             Αθανασόπουλος Μαρίνος

                                                                                          Δασκαλοθανάσης Γιάννης

                                                                                          Δρακουλαράκος Γιάννης

                                                                                          Ζουράρη Κατερίνα

                                                                                          Σμαραγδής Νίκος

 

19/7/2011 έως 12/07/2012

 

                 Πρόεδρος                                                           Παπαδημητρίου Πάνος

                 Αντιπρόεδρος                                                      Παπαδημητρίου Νίκος

                 Γεν. Γραμματέας                                                  Κριαράκης Γιάννης

                 Ταμίας                                                                Αρβανίτη Μάχη

                 Υπεύθυνος Ακίνητης Περιουσίας                             Κριαράκης Γιάννης

                 Μέλη                                                                  Γρίβας Αλέξης

                                                                                          Δασκαλοθανάσης Γιάννης

                                                                                          Δρακουλαράκος Γιάννης

                                                                                          Ζουράρη Κατερίνα

                                                                                          Σμαραγδής Νίκος

 

06/09/2012 έως 03/11/2013

 

                 Πρόεδρος                                                           Παπαδημητρίου Πάνος

                 Αντιπρόεδρος                                                      Παπαδημητρίου Νίκος

                 Γεν. Γραμματέας                                                  Ζουράρη Κατερίνα

                 Ταμίας                                                                Αρβανίτη Μάχη

                 Μέλη                                                                  Γρίβας Αλέξης

                                                                                          Δασκαλοθανάσης Γιάννης

                                                                                          Δρακουλαράκος Γιάννης

                                                                                          Κριαράκης Γιάννης

                                                                                          Σμαραγδής Νίκος

 

 

19/11/2013

 

 

                 Πρόεδρος                                                           Παπαδημητρίου Πάνος

                 Αντιπρόεδρος                                                      Παπαδημητρίου Νίκος

                 Γεν. Γραμματέας                                                  Ζουράρη Κατερίνα

                 Ταμίας                                                                Αρβανίτη Μάχη

                  Μέλη                                                                 Δασκαλοθανάσης Γιάννης

                                                                                          Δρακουλαράκος Γιάννης

                                                                                          Κριαράκης Γιάννης

 

 

 

19/11/2013 – 6/11/2016

Πρόεδρος                     Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος                     Παπαδημητρίου Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας                     Ζουράρη Κατερίνα
Ταμίας                     Αρβανίτη Ανδρομάχη
Μέλη                     Κριαράκης Ιωάννης


Δασκαλοθανάσης Ιωάννης
                      Δρακουλαράκος Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ