Σας γνωστοποιούμε τις εταιρείες με τις οποίες ο Οργανισμός έχει συνάψει συμβάση:

1. Εκδόσεις Οξύ. Υπογράφηκε 23/12/2020

2. Αττικές Εκδόσεις ΑΕ. Υπογράφηκε 30/09/2020

3. Κανάλι της Βουλής. Υπογράφηκε 18/11/2019

4. ΕΡΤ Α.Ε. Υπογράφηκε στις 08/02/2019

5. Ατ. Επιχείρηση “Μαρία Τομάζου”. Υπογράφηκε στις 21/03/2016

6. Εταιρεία “Γιώργος Καραγιάννης & Σια”. Υπογράφηκε 31/12/2015

7. ΕΚΚ-Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Υπογράφηκε στις 18/2/2010

8. Εταιρεία “ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.” Υπογράφηκε στις 3/6/2009

9. Εταιρεία “Καραγιάννης – Καρατζόπουλος. Α.Ε.” Υπογράφηκε στις 20/5/2009

10. Εταιρεία “VA FILMS”. Υπογράφηκε στις 9/4/2009

11. Εταιρεία “ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”. Υπογράφηκε στις 4/10/2007