Σας γνωστοποιούμε τις εταιρείες με τις οποίες ο Οργανισμός έχει συνάψει συμβάση:

1. Κανάλι της Βουλής. Υπογράφηκε 18/11/2019

2. ΕΡΤ Α.Ε. Υπογράφηκε στις 08/02/2019

3. Ατ. Επιχείρηση “Μαρία Τομάζου”. Υπογράφηκε στις 21/03/2016

4. Εταιρεία “Γιώργος Καραγιάννης & Σια”. Υπογράφηκε 31/12/2015

5. ΕΚΚ-Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Υπογράφηκε στις 18/2/2010

6. Εταιρεία “ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.” Υπογράφηκε στις 3/6/2009

7. Εταιρεία “Καραγιάννης – Καρατζόπουλος. Α.Ε.” Υπογράφηκε στις 20/5/2009

8. Εταιρεία “VA FILMS”. Υπογράφηκε στις 9/4/2009

9. Εταιρεία “ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”. Υπογράφηκε στις 4/10/2007

10.“Εκδόσεις Λυμπέρη Ανώνυμη Εταιρεία”. Υπογράφηκε στις 27/4/2007

11. Εταιρεία “VICTORY MEDIA S.A.” Υπογράφηκε στις 12/3/2007