Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2019 εδώ: Ισοκράτης Έκθεση Διαφάνειας 2019

Μπορείτε να διαβάσετε τις Εκθέσεις Διαφάνειας του Οργανισμού για το 2018 και το 2017 εδώ.