Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2020 εδώ: Ισοκράτης Έκθεση Διαφάνειας 2020

Μπορείτε να διαβάσετε τις Εκθέσεις Διαφάνειας του Οργανισμού για το  2019, το 2018 και το 2017 εδώ.