Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Δ/ντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Επεξεργαστών Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων με τον διακριτικό τίτλο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, το αμοιβολόγιο για τη δημόσια εκτέλεση οπτικοακουστικών έργων επί των οποίων διατηρούν πνευματικά δικαιώματα τα μέλη του που είναι Διευθυντές Φωτογραφίας, Σκηνογράφοι, Επεξεργαστές Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχολήπτες, Ενδυματολόγοι.

1. Αμοιβολόγιο τηλεοπτικού προγράμματος

Αμοιβολόγιο ΕΡΤ 2021

Αμοιβολόγιο ΕΡΤ 2022

Αμοιβολόγιο ΕΡΤ 2023

Αμοιβολόγιο ERTFLIX 2021-2023

Αμοιβολόγιο Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών

2. Αμοιβολόγιο για λοιπές εκμεταλλεύσεις χρηστών / παραγωγών

Ποσοστό 3% επί του εσόδου της κάθε είδους εκμετάλλευσης, εξαιρουμένης της εκμετάλλευσης πρώτης προβολής στην Ελλάδα οπτικοακουστικού έργου και για ένα ημερολογιακό έτος.

3. Αμοιβολόγιο για τη δημόσια εκτέλεση

Αμοιβολόγιο Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα

Αμοιβολόγιο Κλινικών Νοσοκομείων Ιδρυμάτων

Αμοιβολόγιο Εστίαση

Αμοιβολόγιο Ακτοπλοΐας

4. Αμοιβολόγιο Επιγραμμικών Χρήσεων

Αμοιβολόγιο Επιγραμμικών Δορυφορικών Χρήσεων

5. Αμοιβολόγιο Χρήσης Αποσπασμάτων Ρεπερτορίου

Αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων ρεπερτορίου