Όραμα μας: η αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου των δημιουργών  του Κινηματογράφου και των λοιπών Οπτικοακουστικών έργων.

Αποστολή μας: η συλλογή και απόδοση στους δημιουργούς κάθε αποζημίωσης για την χρήση του καλλιτεχνικού τους έργου.

Στόχος μας: η ενίσχυση της Ελληνικής Κινηματογραφικής Κοινότητας, μέσα από την ενίσχυση του ρόλου των δημιουργών.