Ο Οργανισμός Ισοκράτης εκπροσωπεί το ρεπερτόριο των μελών του.