Μπορείτε να κατεβάσετε τη Σύμβαση Ανάθεσης και να την αποστείλετε συμπληρωμένη στον Οργανισμό.