Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στις 3 Απριλίου 2022 είναι το εξής:

 

Πρόεδρος Θέος Αργύρης
Αντιπρόεδρος Κριαράκης Γιάννης
Γεν. Γραμματέας Γκουτζουρής Γιάννης
Ταμίας Σακελλαρίου Αθηνά
Μέλη Βλοντάκης Κυριάκος
  Δημητριάδη Μαρία
  Ζουράρη Κατερίνα
  Παπαδόπουλος Γιώργος
  Σαμαράς Αντώνης