Κανονισμός Διανομής Εύλογης Αμοιβής Άρθρου 18 Ν. 2121/93

Ο τρόπος διανομής των χρημάτων στηρίζεται σε 6 βασικούς άξονες:

1. Διάρκεια έργου – Χρόνος έργου
2. Είδος έργου
3. Ώρα προβολής – Ζώνη
4. Ποσοστό ανά ειδικότητα
5. Ποσόν διανομής κατ΄ έτος – Έτος προβολής
6. Play List

Διάρκεια έργου Χ Συντελεστή έργου Χ Συντελεστή Ζώνης Προβολής = Μόρια

Είδος έργου : Μοριοδοτούμε κάθε είδος δουλειάς με ένα συντελεστή.

– Ταινία μεγάλου μήκους, ταινία μικρού μήκους, μεσαίου μήκους, συντελεστής 4.
– Σήριαλ, μίνι σειρά, σειρά αυτοτελών, βιντεοταινία, τηλεταινία, συντελεστής 2,5.
– Ντοκιμαντέρ συντελεστής 1.
– Καθημερινή σειρά, κωμική σειρά, show συντελεστής 0,05.
– Λοιπές εκπομπές ( πρωινή, μεσημεριανή, δημοσιογραφική, αθλητικά, τηλεπαιχνίδι, ειδήσεις, θεατρικό – μονόπρακτο, σκετς, μεταγλωττισμένο, ψυχαγωγική εκπομπή, συντελεστής 0,002.

Ζώνη προβολής: Μοριοδοτούμε ανάλογα και την Ώρα – Ζώνη προβολής π.χ. αν έχει προβληθεί μεσημέρι – απόγευμα – βράδυ κλπ, έχει άλλη μοριοδότηση.

02:00 π.μ. – 07:00 π.μ. συντελεστής 0,2
07:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. συντελεστής 0,5
14:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. συντελεστής 1,5
20:00 μ.μ. – 02:00 π.μ. συντελεστής 2

Οι τρεις παραπάνω άξονες συνθέτουν μία εξίσωση η οποία είναι κοινή για όλους τους δικαιούχους.

Ο επόμενος βασικός άξονας που επηρεάζει σημαντικά τον υπολογισμό μας είναι το ποσοστό επί των χρημάτων διανομής ανά ειδικότητα.

Δ/ΤΕΣ ΦΩΤ. 29 %
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΙ 19 %
ΜΟΝΤΕΡ 19 %
ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ 19 %
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 14 %

Τα παραπάνω ποσοστά είναι αυτά που από το σύνολο του ετήσιου ποσού προς διανομή θα μοιράζονται οι δικαιούχοι κάθε κλάδου.

Έτος Προβολής: Κάθε έτος προβολής, σε όποιους από τους δικαιούχους έχει προβληθεί έργo τους, αυτοί και μόνον θα εισπράττουν ανάλογα με τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο καθένας τα οποίαπροκύπτουναπό  την εξίσωση:

Διάρκεια έργου Χ Συντελεστή έργου Χ Συντελεστή Ζώνης Προβολής = Μόρια

Ποσό διανομής: Κάθε χρόνο ο Οργανισμός δεν εισπράττει σταθερό ποσό προς διανομή. Άρα το ποσό που έχει να διαθέσει και με τον επιμερισμό ποσοστού ανά ειδικότητα, είναι αυτά που θα μοιράζονταιόλοι οι δικαιούχοι. Δηλαδή η τιμή του μορίου κατ’ έτος θα είναι διαφορετική.

Play List: Για την ολοκλήρωση της διανομής επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία :

– Τίτλος έργου
– Όνομα σκηνοθέτη
– Διάρκεια προβολής
– Ημερομηνία προβολής