ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3/4/2022

Στην Αθήνα σήμερα 3 Απριλίου 2022 και ώρα 8:00 στα γραφεία του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Επεξεργαστών Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων, «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της  19/3/2022 προκειμένου να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες.

Η εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, αποτελείται από τους:

  1. Κατσουρίδη Σίβυλλα (Πρόεδρος)
  2. Φιλιπποπούλου Στέλλα (Γραμματέας)
  3. Χαλκιάς Αντώνης (Μέλος)

Η Εφορευτική Επιτροπή, διαπίστωσε ότι οι κάλπες είναι άδειες και τις σφράγισε.

Κατόπιν έλαβε από την γραμματεία τους κωδικούς του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Election Runner. Η Πρόεδρος άλλαξε άμεσα τους κωδικούς του συστήματος, με νέους, τους οποίους γνώριζε μόνο η Εφορευτική Επιτροπή.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία εκκίνησε στις 09:00. Η δια ζώσης ψηφοφορία ξεκίνησε ομοίως στις 09:00.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 19:00 οπότε και άρχισε η διαλογή των ψηφοδελτίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΨΗΦΙΣΑΝ: 15

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝ: 218

Στη συνέχεια έγινε η διαλογή των σταυρών προτίμησης και τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο από το σύνολο των μελών ανεξαρτήτως κατηγορίας.

 ΨΗΦΙΣΑΝ: 233

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 15     

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 218

ΛΕΥΚΑ: 28

ΑΚΥΡΑ: 0

ΕΛΑΒΑΝ:

Γκουτζουρής Ιωάννης (Γιάννης) 24
Θέος Αργύριος (Αργύρης) 166
Παπαδόπουλος Γεώργιος (Γιώργος) 38
Σακελλαρίου Αθηνά – Λουκία (Αθηνά) 90

  

Β. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ανά κατηγορία δημιουργών.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 100

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 7

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 93

ΛΕΥΚΑ: 10

ΑΚΥΡΑ: 0

ΕΛΑΒΑΝ: 

Βλοντάκης Κυριάκος 70
Μαυρογεώργης Εμμανουήλ (Μανώλης) 20

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 32

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 0       

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 29

ΛΕΥΚΑ: 3

ΑΚΥΡΑ: 0

ΕΛΑΒΑΝ:    

Ζουράρη Αικατερίνη (Κατερίνα) 29

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ(ΜΟΝΤΕΡ) 

ΨΗΦΙΣΑΝ: 53       

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 5

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 48

ΛΕΥΚΑ: 9

ΑΚΥΡΑ: 0

ΕΛΑΒΑΝ: 

Κριαράκης Ιωάννης (Γιάννης) 44

ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ 

ΨΗΦΙΣΑΝ: 33

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 1

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 32

ΛΕΥΚΑ: 5

ΑΚΥΡΑ: 0

ΕΛΑΒΑΝ:

Αθανασόπουλος Δημήτριος (Δημήτρης) 14
Σαμαράς Αντώνιος (Αντώνης) 14

Επ’ αυτών έγινε κλήρωση και εκλέγεται ο κ. Αντώνης Σαμαράς

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 15

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 2

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 13

ΛΕΥΚΑ: 3

ΑΚΥΡΑ: 0

ΕΛΑΒΑΝ: 

Δημητριάδη Μαρία 12

 

Γ. Υποψήφιοι για το Εποπτικό Συμβούλιο.

 ΨΗΦΙΣΑΝ: 233

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 15

ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 218

ΛΕΥΚΑ: 19

ΑΚΥΡΑ: 0

ΕΛΑΒΑΝ:


Αλεξανδρής Χρήστος
66
Δαπόντε Χρύσα 80
Δάφνος Προκόπιος (Προκόπης) 35
Σμαραγδή Μαρίνα – Ελένη (Μαρίνα) 33

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγονται:

 

Διοικητικό Συμβούλιο (κατά σειρά ψήφων)

  Ονοματεπώνυμο Αρ. Ψήφων
1. Θέος Αργύριος (Αργύρης) 166
2. Σακελλαρίου Αθηνά – Λουκία (Αθηνά) 90
3. Βλοντάκης Κυριάκος 70
4. Κριαράκης Ιωάννης (Γιάννης 44
5. Παπαδόπουλος Γεώργιος (Γιώργος) 38
6. Ζουράρη Αικατερίνη (Κατερίνα) 29
7. Γκουτζουρής Ιωάννης (Γιάννης) 24
8. Σαμαράς Αντώνιος 14
9. Δημητριάδη Μαρία 13

 

Αναπληρωματικά μέλη από την καθολική ψηφοφορία δεν υπάρχουν εφόσον υπήρχαν τέσσερις υποψηφιότητες.

 Αναπληρωματικό μέλος από τον κλάδο Διευθυντών Φωτογραφίας  ο Μαυρογεώργης Εμμανουήλ (Μανώλης)

 Αναπληρωματικά μέλη από τον κλάδο Σκηνογράφων δεν  υπάρχουν εφόσον υπήρχε μια (1) και μόνο υποψηφιότητα.

 Αναπληρωματικά μέλη από τον κλάδο Μοντέρ δεν  υπάρχουν εφόσον υπήρχε μια (1) και μόνο υποψηφιότητα.

Αναπληρωματικό μέλος από τον κλάδο Ηχοληπτών ο κ. Αθανασόπουλος Δημήτριος

 Αναπληρωματικά μέλη από τον κλάδο Ενδυματολόγων δεν  υπάρχουν εφόσον υπήρχε μια (1) και μόνο υποψηφιότητα.

 

Εποπτικό Συμβούλιο (κατά σειρά ψήφων) 

  Ονοματεπώνυμο Αρ. Ψήφων
1. Δαπόντε Χρύσα 80
2. Αλεξανδρής Χρήστος 66
3. Δάφνος Προκόπιος (Προκόπης) 35

 

Αναπληρωματικό μέλος Εποπτικού Συμβουλίου

(Κατά σειρά ψήφων) 

  Ονοματεπώνυμο Αρ. Ψήφων
1. Σμαραγδή Μαρίνα – Ελένη (Μαρίνα) 33

   

Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.

Η Διαλογή άρχισε στις 19:05 και τελείωσε στις  20:50.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΜΕΛΟΣ

 

ΣΙΒΥΛΛΑ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ                  ΣΤΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ             ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡ.2219/6.4.1995/Δ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ