Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Δ/ντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων,, Επεξεργαστών Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων «Ισοκράτης»

πρόκειται να διανείμει εύλογη αμοιβή βάσει των Νόμων 2121/93 και 4481/17.

Για τον σκοπό αυτό καλεί τους Διευθυντές Φωτογραφίας, Σκηνογράφους, Επεξεργαστές Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχολήπτες, Ενδυματολόγους να προσέλθουν και εγγραφόμενα ως μέλη να εισπράξουν τα αναλογούντα.

Πληροφορίες 2103626752, info@isocratis.gr