Πρόσκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

 

Αγαπητέ-ή συνέταιρε,

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Δ/ντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Επεξεργαστών Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων, σε καλεί σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (όπως ορίζει το άρθρο 15 του Κατ/κού), τo Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 στις 11:00 π.μ. δια ηλεκτρονικών μέσων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα.

Σε περίπτωση κατά την οποία εκ νέου δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Συνέλευση (δεύτερη επαναληπτική) συγκαλείται εκ νέου το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα (στις 11:00 π.μ. δια ηλεκτρονικών μέσων).

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν δεκαπέντε  (15) ημέρες μετά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (αρ. 15 παρ. γ του καταστατικού) παράλληλα με δύο τρόπους:

 1. Δια ηλεκτρονικών μέσων
 2. Στα γραφεία του Οργανισμού (Βαλτετσίου 25) από τις 9:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προέδρου και Γεν. Γραμματέα της Συνέλευσης με ανάταση χειρός (όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ. α)
 2. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών με ανάταση χειρός (άρθρο 15 παρ. β)
 3. Έγκριση νέων μελών (Κων/νος Όθωνος – Δ/ντής Φωτογραφίας, Ανδρέας Παντελή – Ηχολήπτης, Εύα Πατεράκη – Σκηνογράφος, Θανάσης Λυμπερόπουλος – Δ/ντής Φωτογραφίας και Μοντέρ, Άγγελος Παπαδόπουλος – Δ/ντής Φωτογραφίας, Μιχάλης Αναστασίου, Δ/ντής Φωτογραφίας, Ηχολήπτης, Μοντέρ, συμβεβλημένο μέλος, Αλεξία Θεοδωράκη – Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος)
 4. Ανάγνωση απολογισμού πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. από τον απερχόμενο Πρόεδρο Αργύριο Θέο
 5. Συζήτηση των μελών της Γ.Σ. για τα παραπάνω
 6. Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 14 §Θ6)
 7. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 14 § Θ3)
 8. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία. (άρθρο 14 §Θ4)
 9. Τοποθετήσεις μελών της Γ.Σ. για τη νέα διοίκηση

 

Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιότητας (σύμφωνα με το άρθρο 15§στ του Καταστατικού)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην γραμματεία του Οργανισμού, ημέρες και ώρες λειτουργίας του, είτε αυτοπροσώπως είτε με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο που αποδεικνύεται (π.χ. e-mail, fax κτλ) από το πέρας της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει στις 17:00 της τρίτης ημέρας πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών. Οι υποψηφιότητες πρωτοκολλούνται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ένας συνεταίρος ανήκει σε δύο ή περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες, επιλέγει στη σύμβαση ανάθεσης, την επαγγελματική κατηγορία στην οποία θα δικαιούται να ψηφίζει.

 

Προς διευκρίνηση: εάν υπάρξει απαρτία στις 5 Μαρτίου 2022, οι εκλογές θα γίνουν στις 20 Μαρτίου. Εάν απαιτηθεί επαναληπτική Συνέλευση και η απαρτία υπάρξει στις 12 Μαρτίου 2022, οι εκλογές θα γίνουν στις 27 Μάρτιου 2022. Εάν τέλος δεν υπάρξει απαρτία και απαιτηθεί δεύτερη επαναληπτική (στις 19 Μαρτίου 2022)οι εκλογές θα γίνουν στις 3 Απριλίου 2022. Προσέξτε ότι η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα γίνει πρωί.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση υποψηφιότητας, αποτελεί υπεύθυνη δήλωση του μέλους ότι δεν ισχύουν γι’ αυτόν οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 16 § Δ΄ του Κατ/κού.

 

Για το Δ.Σ. του Οργανισμού

 

Ο Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

 

Αργύριος Θέος                     Αθηνά – Λουκία Σακελλαρίου