Αθήνα 31 Μάϊου 2021

Αρ. Πρωτ. 1324/31.5.2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ισοκράτη συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, στις 18:00 δια ηλεκτρονικών μέσων (πλατφόρμα Zoom). Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 στις 18:00 διά ηλεκτρονικών μέσων. Σε περίπτωση που πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η τρίτη σύγκληση ορίζεται για την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021, στις 18:00 διά ηλεκτρονικών μέσων.

Ημερήσια Διάταξη

 • Έγκριση νέων μελών
  • Αγγελική Ιωαννίδου – Ηχολήπτρια
  • Βασίλης Κασβίκης – Δ/ντής Φωτογραφίας
  • Κων/νος Κρητικός – Δ/ντής Φωτογραφίας
  • Διονύσης Λιβέρης – Μοντέρ
  • Βάϊος Μπάστος – Δ/ντής Φωτογραφίας
  • Αποστολία Παπαϊωάννου – Μοντέζ.
 • Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
 • Έγκριση Πεπραγμένων Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία
 • Απολογισμός Πεπραγμένων Γενικού Διευθυντή
 • Έγκριση Πεπραγμένων Γενικού Διευθυντή
 • Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
 • Απαλλαγή από ευθύνη μελών Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία
 • Απαλλαγή από ευθύνη μελών Ε.Σ., με μυστική ψηφοφορία
 • ‘Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, με μυστική ψηφοφορία
 • Παρουσίαση προς Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας (έτους 2020)
 • Ανανέωση πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή
 • Ανανέωση Σύμβασης νομικού συμβούλου κ. Μαγκλάρα

Επισημαίνουμε ότι η πρόβλεψη του Καταστατικού μας για έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης του έτους 2021 έχει ήδη εκπληρωθεί. Τον ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2020. Ο προϋπολογισμός του έτους 2022 θα προσκομιστεί επίσης νωρίτερα από την καταστατική πρόβλεψη, σε Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στο τέλος του 2021.

Τις επόμενες ημέρες θα λάβετε αναλυτική ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Φιλικά

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ισοκράτη