Αγαπητές/οί Συνέταιροι,

Πέρασε ένας χρόνος από την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας και ήλθε η ώρα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για όσα έγιναν τον χρόνο που πέρασε, την διανομή που ολοκληρώθηκε, την σύμβαση με το κανάλι της Βουλής, τις δικαστικές διεκδικήσεις, την επικοινωνία με άλλους Οργανισμούς του εξωτερικού, την υπογραφή των πρώτων συμβάσεων αμοιβαιότητας, την πορεία του ακινήτου, τις σχέσεις με τους άλλους Ελληνικούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης επί της εύλογης αμοιβής και τόσα άλλα.

Μεταξύ αυτών είναι σημαντικό να επικαιροποιήσουμε το αμοιβολόγιό μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά την δημόσια εκτέλεση από τα ιδιωτικά κανάλια.

Θέλουμε ακόμη την έγκρισή σας για να τροποποιήσουμε το καταστατικό μας «στα σημεία». Οι αλλαγές θα είναι ελάχιστες και θα αφορούν θέματα που θα διευκολύνουν την πρακτική λειτουργία του Ισοκράτη, ή απλά θα εναρμονίζουν το καταστατικό με όσα απαιτεί ο Ν4481/2017. Τις επόμενες ημέρες θα λάβετε το προσχέδιο για να το μελετήσετε.

Φυσικά θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα, η παρουσίαση πεπραγμένων, η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων, η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, η έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων, κ.ο.κ.

Παρακάτω θα δείτε την Ημερήσια Διάταξη.

Με δεδομένες τις συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, και σε εναρμόνιση με το αρ. 33§§2, 3 της ΠΝΠ 20.03.2020, όπως τροποποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ZoomMeetings, καθώς είναι σημαντικά οικονομικότερη από κάθε άλλη λύση που έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων (είμαστε 382). Για την μυστική ψηφοφορία θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα electionrunner που διασφαλίζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας. Θα πάρετε αναλυτικές οδηγίες τις επόμενες ημέρες, ώστε όλοι να μπορέσετε να συμμετέχετε. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό στο ΖoomMeetings που θα φέρει το όνομά σας. Μην στηριχθείτε στον τυχόν υπάρχοντα λογαριασμό κάποιου φίλου ή συγγενή, γιατί δεν θα μπορέσει να γίνει ταυτοποίηση. Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ZoomMeetings αν δεν θέλετε. Μπορείτε να συνδεθείτε και μέσω φυλλομετρητή (browser), παρότι το ZoomMeetings θα σας προτείνει να την εγκαταστήσετε. Διευκρινίζουμε πάντως ότι μέσω της εφαρμογής η εμπειρία είναι καλύτερη, ενώ μπορείτε να συνδέεστε και μέσω κινητού τηλεφώνου. Θα χρειαστεί να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα email σας, καθώς θα λάβετε την πρόσκληση να ψηφίσετε. Όσοι εξουσιοδοτήσετε άλλον, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Οργανισμό μέσω email το αργότερο δύο ημέρες πριν την συνέλευση. Θα πρέπει αντίστοιχα στην εξουσιοδότηση να αναγράφεται ο δεύτερος λογαριασμός email του εξουσιοδοτούμενου. Αυτό γίνεται γιατί μπορεί κανείς να κληθεί για ψηφοφορία μόνο μια φορά για κάθε λογαριασμό email. Έτσι ο εξουσιοδοτούμενος Α.Β. μπορεί π.χ. να ψηφίσει για τον εαυτό του μέσω του (ενδεικτικά) Α.Β.@gmail.com και για τον εξουσιοδοτούντα μέσω του A.B.@otenet.gr (ή όποιον δεύτερο λογαριασμό μας κοινοποιήσει αυτός που εξουσιοδοτεί. Για την μυστική ψηφοφορία δεν απαιτείται από εσάς κάποια ενέργεια, θα λάβετε πρόσκληση μέσω email και θα ψηφίσετε μέσω του φυλλομετρητή (browser)

Τις επόμενες ημέρες θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να παραστείτε όλοι.

Κατόπιν τούτων:

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευαη βάσει του άρ. 33§§2, 3 της ΠΝΠ 20.03.2020

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, επεξεργαστών Τελικής Σύνθεσης (μοντέρ), ηχοληπτών και Ενδυματολόγων με την διακριτική επωνυμία

Ισοκράτης

Καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή του άρθρου 33§§2, 3 της ΠΝΠ 20.03.2020, όπως τροποποιήθηκε, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZoomMeetings.

Ημερομηνία της Συνέλευσης ορίζεται η Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00.

Προβλεπόμενη διάρκεια 3 ώρες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση για την 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση για την

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, και ώρα 18:00


Ημερήσια Διάταξη

 1. Έγκριση αμοιβολογίου δημόσιας εκτέλεσης
 2. Απολογισμός πεπραγμένων
 3. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης
 4. Απαλλαγή από ευθύνη των μελών του Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου
 5. Έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης
 6. Έγκριση Έκθεσης Διαφάνειας
 7. Τροποποίηση καταστατικού
 8. Ενημέρωση ακύρωσης αγοράς ακινήτου στην οδό Θεμιστοκλέους με ευθύνη του πωλητή
 9. Έγκριση νέων μελών (Γιάννης Κουρπαδάκης – ΔΦ, και Γιάννης Τσιολάκης Μοντέρ και Ηχολήπτης)
 10. Ενημέρωση για σύναψη συμβάσεων αμοιβαιότητας με άλλους Οργανισμούς
 11. Ενημέρωση για την σύναψη συμφωνητικού με το κανάλι της Βουλής
 12. Ενημέρωση για την δικαστική διεκδίκηση δημόσιας εκτέλεσης από την εταιρεία Αττικές Εκδόσεις
 13. Ενημέρωση για την διεκδίκηση δημόσιας εκτέλεσης από το ΕΚΚ

Σύμφωνα με άρθρο 14 του Καταστατικού, Κεφάλαιο Β § τρίτη: Με αίτηση του 1/10 των μελών, που πρέπει να υποβληθεί στην γραμματεία του φορέα, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικές οδηγίες θα αποσταλούν έγκαιρα και όχι μετά την 20η Ιουνίου 2020 προς όλους.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔ Ισοκράτης