Αγαπητοί συνέταιροι,

Κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19.3.2022, οι αρχαιρεσίες ορίστηκαν για τις 3 Απριλίου 2022 (ημέρα Κυριακή), σύμφωνα με την απαίτηση του Καταστατικού (άρθρο 15, παρ. Α, περίπτωση ε).

Ως Εφορευτική Επιτροπή εξελέγησαν οι κ.κ. Σίβυλλα Κατσουρίδη (πρόεδρος), Στέλλα Φιλιπποπούλου και Αντώνης Χαλκιάς.

Οι εκλογές θα γίνουν με μεικτό τρόπο, με ζωντανή παρουσία και διαδικτυακά – ανάλογα με το αν μπορείτε να προσέλθετε στον Οργανισμό ή όχι.

Με αυτή την επιστολή καλούμε όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους.

Η δήλωση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Με προσέλευση του/της ενδιαφερόμενου/ης στα γραφεία του Οργανισμού και συμπλήρωση της σχετικής αίτησης
  2. Συμπληρώνοντας το κείμενο που θα βρείτε παρακάτω σε αυτό το μήνυμα, και αποστέλλοντάς το με νέο e-mail στον Οργανισμό (στο σώμα κειμένου, όχι συνημμένο).

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τα μέλη. Γι’ αυτό ο Οργανισμός θα παρέχει κάθε σχετική διευκόλυνση στους υποψηφίους. Για παράδειγμα θα κοινοποιήσει χωρίς καμία τροποποίηση ένα κείμενο επικοινωνίας που πιθανόν να συντάξετε.

Για όσους επιλέξουν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία, υπενθυμίζουμε ότι ζούμε ακόμα την εποχή του κορωνοϊού. Γι’ αυτό θα πρέπει να προσέρχονται στον Οργανισμό με έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με rapid test 48 ωρών που θα έχει γίνει σε αρμόδια δομή (π.χ. φαρμακείο) και θα έχει δηλωθεί στο gov.gr.

Αυτό γίνεται για να προστατευθεί η υγεία της Εφορευτικής Επιτροπής, του προσωπικού και των άλλων μελών.

Μέλη που δεν θα προσκομίσουν τα κατάλληλα έγγραφα δεν θα γίνουν δεκτά στο γραφείο.

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης

 

Κάνετε αντιγραφή και επικόλληση σε νέο email που στέλνετε από τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει στον Οργανισμό. Συμπληρώνετε ανάλογα με τον κλάδο (ή σύνολο των συνεταίρων) ή για το Εποπτικό Συμβούλιο και βάζετε το όνομά σας. Εφόσον το στέλνετε έτσι, δεν απαιτείται υπογραφή.

  

Προς τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Μοντέρ, Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων.

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………………………………….……

 

Κύριοι,

δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο Καταστατικό και ειδικότερα στο άρθρο 15 παρ. Α’ περίπτωση δ’ και στο σύνολο της παρ. Δ’ του άρθρου 16 και επιθυμώ να υποβάλλω υποψηφιότητα για τη συμμετοχή μου στις αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα στις 3 Απριλίου 2022.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Στον Κλάδο: (επιλέξτε μία κατηγορία)

1) Φωτογραφίας………………………

2) Σκηνογραφίας………………………

3) Ενδυματολογίας…………………………

3) Ηχοληψίας……………………………………

4) Μοντάζ……………………………….

5) Στο σύνολο των συνεταίρων………

 

Για το Εποπτικό Συμβούλιο ………….

 

Αθήνα, …………………………..2022

Ο / Η Αιτ……..