Διεθνής Συνδιάσκεψη για τα πνευματικά δικαιώματα Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Ενδυματολόγων, Μοντέρ, Ηχοληπτών. Μόλις ολοκληρώθηκε και τέθηκε η ατζέντα για περαιτέρω κοινές κινήσεις.
Από επάνω αριστερά προς κάτω δεξιά:
Alexandra Maringer (πρόεδρος ARTSCENICO – ευρωπαϊκή ομοσπονδία των ενώσεων Σκηνογράφων – Ενδυματολόγων)
Αργύρης Θέος (Πρόεδρος IMAGO Authorship Committee + ΙΣΟΚΡΑΤΗ. Η IMAGO είναι η διεθνής ομοσπονδία των ενώσεων Διευθυντών Φωτογραφίας)
Job ter Burg (Πρόεδρος TEMPO – διεθνής ομοσπονδία των μοντέρ)
Martin Wehding (TEMPO)
Laurent Tisseyre (ARTSCENICO)
Paul Zajacz (Interface Film)
Bernhard Bamberger (EUROPEAN FILM SOUND Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ήχου)
Alex Berner (αντιπρόεδρος TEMPO)
Dr. Cristina Bush (Νομική σύμβουλος της IMAGO)